2005/08/08

Seachdain Socair

Tha mi air ais bho shaor-làithean ann an Lower Saxony. Bha seachdain sgoinneil againn, ged nach robh an t-sìde cho math. Chaidh sinn cuairt air an rothair gu tric, agus bha sinn bog fliuch nuair a thill sinn dhachaigh a'chiad latha... Uill, bha sinn gu math fortanach an dèidh sin. Cha robh i glè bhlàth ('s lugha orm an teas co-dhiù), ach bha i tioram gu bhith fad na h-ùine.