2005/11/01

Blog Gàidhlig ùr air nochdadh!

Lorg mi blog Gàidhlig ùr às na Stàitean an-diugh: Am Blog Gàidhlig aig Ceann-feachd. Tha saoghal nam blogaichean Gàidhlig a' fas gu luath!

Beachdan: 4

Sgrìobh Blogger Unknown

Tapadh leibh, a Jessica, 'son an link.

Tha mi an dòchas gun nì mi math leis a' Ghàidhlig agam.

Beannachd leibh!

3/11/05 11:01 pm  
Sgrìobh Blogger Cadalach

Feasgar math,
Ciamar a tha thu na làithean seo? Am faca tu Tìr nam Blòg fhathast? :-)

18/12/05 1:37 pm  
Sgrìobh Blogger Jessica

Tha mi gu math, tapadh leat. Ach bha mi uabhasach trang aig an oilthigh na seachdainnean sa chaidh.
Chunnaic mi Tir nam Blòg - làrach inntinneach gu dearbh!

21/12/05 3:31 pm  
Sgrìobh Blogger Graisg

Bu chòir dhut do bhlog a chur a-steach ‘TnamB’ Jessica, tha e airidh a bhith anns an ‘showcase’ cuideachd. Tha an t-acras orm ais as dèidh a bhith gad leughadh an-diugh!
Co-dhiù, Nollaig Chridheil agus bliadhna mhath ùr dhut cuideachd.

21/12/05 6:16 pm  

FÃ g Sgriobag

<< Dhachaigh