2005/09/13

Saor-Làithean!

Tha saor-làithean agam a-nis. Bidh mi a' dol do dh'Alba a-màireach còmhla ri mo bhràmair airson cola-deug. Feumaidh sinn a bhith aig a' phort-adhair mu leth uair as dèidh dhà a chionn 's gum bi am plèan againn a' falbh aig fichead mionaid as dèidh ceithir uairean feasgar. Chan eil plèan a' dol bho Berlin a Ghlaschu no a Dhun Eideann, agus mar sin bidh sinn dol a Newcastle an tòiseach. Ach bidh càr air mhàl againn agus thèid sinn a Dhun Eideann feasgar a-màireach. Bidh sinn a' fuireach ann an Dun Eideann gu Dihaoine. Bidh sinn a' dol mu chuairt Alba anns a' chàr an dèidh sin. Tha mi a' dèanamh fiughar ris gu mòr. Innsidh mi tuilleadh dhuibh nuair a bhios mi air ais...