2006/04/17

Flùraichean an Earraich II

Agus seo dealbh eile – chunnaic mi am flùr sin aig deireadh a’ Mhàirt nuair a bha mi ann am Bonn airson cùrsa Gàidhlig. Choisich mi mu chuairt nan Rheinauen tràth sa mhadainn mus do thòisich a’ chùrsa. Bha beagan uisge ann – am faic sibh na boinneagan air na flùr-bhileagan?


Posted by Picasa