2005/09/30

Tha mi air ais!

Thill sinn dhachaigh Diciadain. Bha cola-deug sgoinneil againn ann an Alba. Choisich sinn a h-uile latha, ged a bha an t-uisge ann gu tric. Gu fortanach cheannaich sinn aodach agus brògan uisge-dhìonach mus d' fhalbh sinn...

Beagan staitistearachd:
  • Dh'fhuirich sinn ceithir oidhcheannan deug ann an sia taighean eadar-dhealaichte,
  • cheannaich sinn dà leabhar sa Bheurla agus còig leabhraichean sa Ghàidhlig,
  • lorg sinn seachd ùlaidhean,
  • bha sinn bog fliuch dà thuras (nuair a dhìochuimhnich sinn ar briogaisean uisge-dhìonach...),
  • chaidh sinn mu 1600 mìle (neo 2600 cilemeatair) anns a' chàr,
  • thog sinn mu 550 dealbh,
  • tha sin a' ciallachadh gun d' thog sin dealbh gach tri mìltean (neo còig cilemeatairean),
  • chaidh sinn seachad mòran shoidhneachan a bha ag ràdh <Caution! Lambs on street> agus dà shoidhne a bha ag ràdh <"Achtung! L"ammer "auf der Str"aße>,
  • agus chunnaic sinn caoraich gun àireamh...
'S dòcha gum bi na dealbhan deiseil a-màireach. Sgrìobhaidh mi tuilleadh an uair sin...