2005/10/03

Dihaoine, 16 Sultain: Dùn Eideann – Tunga

As dèidh dhuinn bracaist a ghabhail chaidh sinn a Thunga - taobh tuath na h-Alba – anns a’ chàr. Thug e gu bhith seachd uairean Tunga a ruigsinn, ach cha robh e ràsanach idir. Tha cruth na tìre agus an t-sìde ag atharrachadh cho luath ann an Alba... Ach tha e a’ coimhead uabhasach àlainn daonnan. Rinn sinn stad bho àm gu àm airson dealbhan a thogail.
Bha an taigh leabaidh is bracaist suidhichte ann an Dail Chairn – àite air leth ciùin faisg air Tunga. Chan eil ach ceithir taighean ann. An dèidh dhuinn an taigh ruigsinn agus na màlaidean a chur anns an t-seòmar againn, chaidh sinn air ais a Thunga. Bha sinn air tobhta Chaisteal Bharraich faicinn bhon t-sràid roimhe agus bha sinn airson coiseachd ann. Chan eil i fada bho Thunga, ach bha an t-uisge ann nuair a shreap sinn an cnoc air a bheil an tobhta suidhichte. Feumaidh gun robh i fliuch gu tric na làithean sin – bha an t-slighe fo eabar agus sleamhainn... Bha sinn toilichte nuair a sguir an t-uisge agus sinn a’ ruigsinn a’ mhullaich. Dh’fhàs i grianach beagan as dèidh sin, agus bha an tobhta a’ coimhead air leth àlainn ann an solas an fheasgar aig dol fodha na grèine. Choimhead sinn air a’ ghrian a dol fodha air cùlaibh nam beanntan taobh eile a’ chaolais mus do choisich sinn gu faiceallach air ais dhan bhaile...