2006/03/23

Faothachadh...

Cha do sgrìobh mi dad sam bith an-seo airson ùine fhada oir bha mi uabhasach trang aig an oilthigh.
Ach tha mi glè thoilichte an-diugh: Bha deuchainn agam sa mhadainn an-diugh - agus chaidh a h-uile rud gu math dhomh. Bha mi uabhasach nearbhasach. Bha an t-eagal orm nach do dh'ionnsaich mi gu leòr - neo gun robh mi ag ionnsachadh na rudan ceàrr. Ach bha an t-àrd-ollamh glè laghach agus cha do dh'fhaighnich i dhìom ach ceistean gu math furasta. B' e sin an deuchainn mu dheireadh agam, agus tha mi gu bhith deiseil a-nis. Dìreach feumaidh mi an diploma thesis agam a chrìochnachadh.

Adhbhar eile airson a bhith toilichte: Tha e coltach gu bheil an t-Earrach a' tighinn mu dheireadh thall! Tha i grianach agus blàth an-diugh agus nuair a choisich mi dhan oilthigh an-diugh chunnaic mi gu bheil na gealagan-làir fo bhlàth.