2006/04/17

Flùraichean an Earraich II

Agus seo dealbh eile – chunnaic mi am flùr sin aig deireadh a’ Mhàirt nuair a bha mi ann am Bonn airson cùrsa Gàidhlig. Choisich mi mu chuairt nan Rheinauen tràth sa mhadainn mus do thòisich a’ chùrsa. Bha beagan uisge ann – am faic sibh na boinneagan air na flùr-bhileagan?


Posted by Picasa

Flùraichean an Earraich I

Tha an t-Earrach ann a-nis agus chì mi flùraichean ùra gach deireadh-seachdain nuair a bhios mi a’ coiseachd anns na pàircean. Tha na gealagan-làir air seargadh mu thràth, ach thàinig na lusan a’ chrom-chinn fo bhlàth dìreach an t-seachdain sa chaidh agus thig na tiuilipean fo bhlàth a dh’aithghearr.

Thog mi cuid dhealbhan nuair a bha mi anns an Tiergarten o chionn goirid. Bha talamh a’ choille còmhdaichte le flùraichean beaga, gorma. Chòrd an sealladh gu mòr rium!


Posted by Picasa