2006/09/12

Trang...

Chan robh mòran a' tachairt ann an seo na seachdainean sa chaidh. Agus cha bhi dad sam bith inntinneach a' tachairt airson cuid seachdainean eile. Tha mi fhathast trang leis an tràchdas agam. Fhuair mi cead a chrìochnachadh ceithir seachdainean fadalach. Bidh mi deiseil aig deireadh an Damhair a-nis seach aig deireadh na Sultain. Mòran obair ri dhèanamh fhathast...